Krooneveldweg | 4332 BL Middelburg

Thuiszorg Zorgstroom

Krooneveldweg 12

Uw leven Samen zorgen, Samen zorgen we ervoor dat de cliënt het leven kan leven zoals hij of zij dat wil. Wij leveren zorg over heel Walcheren. Naast de wijkteams, het technische thuiszorgteam, wondteam en nachtwacht voor thuiszorg zijn er diverse locaties van wonen en zorg. Sint Jans Hospice, en Clarahofje zijn warme en gastvrije huizen waar ongeneeslijk zieke mensen hun laatste levensfase kunnen doorbrengen. Bij Zorgstroom heeft u een goed leven met de mensen om u heen die er voor u toe doen. Dat kunnen we niet alleen.

Samen met u, uw netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners en andere zorgverleners zorgen we daarvoor. We kijken naar uw wensen en behoeften, maken een individueel plan en vervullen daarin samen onze rol. Uw mogelijkheden zijn daarbij ons uitgangspunt.

Vind je locatie via de interactieve plattegrond